Integritetspolicy


Härligt att du tagit dig till vår integritetspolicy på Sneakers Corner. Anledningen till att vi upprättat integritetspolicyn är för att du ska veta hur dina personuppgifter behandlas av oss. Policyn tar upp vad en personuppgift faktiskt är, i vilken omfattning och vilka personuppgifter vi samlar in och varför insamlingen sker.

Personuppgiftsansvarig
Scorett Footwear AB (556350-7747), Härdgatan 22-24, 432 32 Varberg, är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår integritetpolicy är du varmt välkommen att kontakta oss via mail: kundtjanst@sneakerscorner.se alternativt via telefon: 010-498 00 00.

Vad är egentligen är personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, det kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en E-postadress. Det kan också vara bilder, ljudupptagningar som behandlas i en dator trots att inga namn nämns. Ytterligare 

exempel på vad en personuppgift är olika slags elektroniska identiteter som IP-nummer om de kan kopplas till en fysisk person.

Varför samlas personuppgifter in?
För att göra det så enkelt som möjligt för dig som läsare är kommande avsnitt av integritetspolicyn är den indelad efter de olika delarna som finns på vår hemsida och hur respektive del behandlar dina personuppgifter.

Sneakers Corner Club Solemate
Som medlem i Sneakers Corner Club Solemate ges du möjligheten att via E-post få både personliga och generella erbjudanden, gåvor, rabatter och förmåner eller annan direktmarknadsföring. Vid varje köp samlas och registreras bonuspoäng via en inloggningsprofil och därmed uppnå olika bonusnivåer. För att vara medlem i Sneakers Corner måste medlemsvillkoren uppfyllas. För att medlemsvillkoren ska kunna uppfyllas behöver följande personuppgifter samlas in: E-postadress, mobilnummer, personnummer, ålder samt en utdelningsadress.

Om du genomför ett köp under ett kalenderår kommer erbjudanden och nyheter fortsätta att skickas till dig. För att kunna ge dig som kund bästa tänkbara service sparar vi information och den informationen används uteslutande av oss och våra samarbetspartners för analys. Den kommer aldrig lämnas ut eller säljas till utomstående. Personuppgifterna lagras till och med att medlemskapet avslutas alternativt missbrukas.

 Laglig grund: Samtycke.

Kontaktformulär
När du vill komma i kontakt med oss finns det flera kontaktvägar, bland annat ett kontaktformulär. Där kan du enkelt komma i kontakt med oss gällande de flesta ärenden som exempelvis Sneakers Corner Solemate, köp och order, reklamationer alternativt ett meddelande i fritext.

För att vi ska kunna ge den bästa servicen när du kontaktar oss via kontaktformuläret behöver vi samla in personuppgifter. De personuppgifter som samlas in är E-postadress, namn, eventuellt personnummer/organisationsnummer och samtliga personuppgifter är frivilliga att uppge.

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara din förfrågan till oss.

Cookies
En cookie är en textfil som används av tekniska skäl för att förbättra webbsidan. Konkret är det en textfil som sparas dator, mobil eller annan enhet och innehåller information om besöket på webbsidan.

 Vi använder oss av två huvudkategorier av cookies. Den ena kategorin av cookies är en så kallad sessionscookie, vilket innebär att den temporärt lagras på din enhet under den tid du besöker webbsidan för att sedan försvinna när du stänger webbläsaren. Den andra kategorin av cookies är permanent cookie. En permanent cookie ligger kvar på enheten även efter webbläsaren har stängts och mäter hur besökaren rört sig på webbsidan, lagrar informationen för att förbättra köpupplevelsen för återkommande kunder.

Hur använder vi oss av cookies?
Vi använder oss av cookies för att maximera vår webbplats funktioner och genom det kunna förbättra upplevelsen för dig som kund. Exempel på detta är att kunna veta vilka och hur många varor som placerats i varukorgen.

Det är möjligt att avstå från cookieanvändande och det görs oftast via webbläsarens säkerhetsinställningar. Beroende på vilken webbläsare som används kan också tillvägagångssättet se olika ut och funktionaliteten på vår webbsida kommer att begränsas.

 Vill du veta mer om cookies gå då in på Post och Telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Beställningar och köp
När du som kund gör en beställning eller ett köp på vår webbplats behöver vi samla in och behandla personuppgifter för att kunna hantera de olika delarna av en beställning eller ett köp. I orderinformationen behöver vi samla in personuppgifter i form av exempelvis adress, E-postadress, telefonnummer och Sneakers Corner Club Solemate medlemskap. För att kunna leverera beställningen inklusive aviseringen är personuppgifter vi måste behandla namn, betalinformation så som transaktionsreferens och transaktionstidspunkt.

Rätt till rättelse
Den information vi har om dig ska enligt rådande lagstiftning var korrekt, därför har du rätt att få dina personuppgifter rättade om dessa är felaktiga. Om du är medlem i Sneakers Corners Club Solemate kan du via medlemssidan både rätta och komplettera dina personuppgifter så att dessa stämmer. Klicka här om du vill komma till medlemssidan.

Rätt till begränsning
Vi ska inte samla in mer personuppgifter än vad som för ändamålet är nödvändigt. Därför har du rätt till att säkerställa med oss att detta uppfylls och det inte skulle vara så, få dina personuppgifter begränsade.

Rätt till dataportabilitet
Om vi via ett samtyckte behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de personuppgifter som berör dig överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Om du har frågor eller önskar att få ytterligare information hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:


Namn: Scorett Footwear AB

Organisationsnummer: 556350-7747
Postadress: 432 32 Varberg
Besöksadress: Härdgatan 22-24
E-postadress: dataskydd@scorett.se

Telefon: 010-498 00 00

Vi förbehåller oss alltid rätten att kunna ändra och uppdatera vår integritetpolicy för att kunna åtgärda eventuella fel eller för att kunna uppfylla nya tekniska- och legala krav. Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy hittar du alltid på vår hemsida.

Uppdaterad: 2018-10-03